Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΕΛΕΦΙ

 

elefi

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΦΙ)

Μαιάνδρου 23, 115 28, Αθήνα

Τηλ:. 210 7211845, 7243161, Fax: 210 7229100, Web site: www.elefi.gr

 

 

Θέμα: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

 

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) σε Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

Θέματα  Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης:

 1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής

Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να το επικοινωνήσουν εγγράφως στο e-mailPresident@elefi.gr. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι συνάδελφοι, μέλη της ΕΛΕΦΙ, δικαίωμα δε ψηφοφορίας έχουν όσοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ΕΛΕΦΙ ή να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο e-mailPresident@elefi.gr 

Υπενθυμίζουμε τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 17 του ισχύοντος Καταστατικού σύμφωνα με το οποίο«Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Γενική Συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται σ’ αυτή».

Επομένως είναι απαραίτητη η παρουσία όλων για την επιτυχή ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη Γενική Συνέλευση και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας
 Κ. Παπαθωμά Τ. Ανταχοπούλου 

 

                                                                                                                                               

                                                             

 

forum

Ανακοινώσεις

 • 15.05.2018

  Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
 • 21.07.2017

  Δελτίο Τύπου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 20-07-2017
 • 21.07.2017

  ELEFI Πεπραγμένα 3ου Συνεδρίου

antaea

menarinibanner

abbviebanner

elpencarestbanner

galenicacarestbanner

aidpluscarestbanner

4HEALTH_BANNER

pharmassisstbanner

ZEIN BANNER

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 ΕΛ.Ε.Φ.Ι.. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των άρθρων και των παρουσιάσεων δεν απηχεί κατ΄ανάγκη τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Φ.Ι