Νέα Υπουργική Απόφαση - Κλινικές μελέτες 04-03-2013

 elefi

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι)

Μαιάνδρου 23, 115 28, Αθήνα

Τηλ:. 210 7211845, 7243161, Fax: 210 7229100, Web site: www.elefi.gr

 

 

Αθήνα 04-03-2013

 

Θέμα: Νέα Υπουργική Απόφαση - Κλινικές μελέτες

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

 

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας το ΦΕΚ 390/Β/21.02.2013, το οποίο περιλαμβάνει την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 18910 με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/89292/2003 (ΦΕΚ Β΄1973) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύμφωνα με την Οδηγία 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο», όπως αυτή τροποποιήθηκε ήδη και ισχύει σήμερα, προς το σκοπό εναρμόνισης, απλούστευσης και εξορθολογισμού των διαδικασιών διεξαγωγής των Κλινικών Μελετών.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

 

 

Κατερίνα Παπαθωμά                                       Νάσος Παπαδημητρίου

Πρόεδρος                                                         Γενικός Γραμματέας

 

Συνημμένα

Ανακοίνωση

Υπ Απ - Κλινικές μελέτες ΦΕΚ 390-Β 21-02-2013

 

 

forum

Ανακοινώσεις

  • 15.05.2018

    Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
  • 21.07.2017

    Δελτίο Τύπου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 20-07-2017
  • 21.07.2017

    ELEFI Πεπραγμένα 3ου Συνεδρίου

antaea

menarinibanner

abbviebanner

elpencarestbanner

galenicacarestbanner

aidpluscarestbanner

4HEALTH_BANNER

pharmassisstbanner

ZEIN BANNER

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 ΕΛ.Ε.Φ.Ι.. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των άρθρων και των παρουσιάσεων δεν απηχεί κατ΄ανάγκη τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Φ.Ι