Προτεινόμενες αλλαγές στο ισχύον καταστατικό ΕΛΕΦΙ 28-11-2011

elefi

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι)
Μαιάνδρου 23, 115 28, Αθήνα
Τηλ:. 210 7211845, 7243161, Fax: 210 7229100, Web site: www.elefi.gr

                                                                                              Αθήνα, 28/11/2011

Θέμα: Προτεινόμενες αλλαγές στο ισχύον καταστατικό

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας υπενθυμίζουμε την πρόσκληση που σας έχουμε ήδη αποστείλει σχετικά με την Καταστατική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18:00, στο Αμφιθέατρο του ΓΝΑ « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με θέμα την  Τροποποίηση του Καταστατικού.

Σας αποστέλλουμε για την ενημέρωσή σας σε μορφή παρουσίασης τις αλλαγές που προτείνονται στο ισχύον καταστατικό. Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί και στο site της Εταιρείας (www.elefi.gr).
Το πλήρες κείμενο του νέου, προτεινόμενου Καταστατικού σας το έχουμε στείλει με προηγούμενη επικοινωνία και ευρίσκεται ήδη ανηρτημένο στο site της ΕΛΕΦΙ.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού «η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων».
Επομένως είναι απαραίτητη η παρουσία όλων τόσο για τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές, όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι συνάδελφοι, μέλη της ΕΛΕΦΙ, δικαίωμα δε ψηφοφορίας έχουν όσοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ΕΛΕΦΙ ή να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο e-mail President@elefi.gr

Η Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Παπαθωμά                        Α. Παπαδημητρίου

forum

Ανακοινώσεις

  • 15.05.2018

    Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
  • 21.07.2017

    Δελτίο Τύπου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 20-07-2017
  • 21.07.2017

    ELEFI Πεπραγμένα 3ου Συνεδρίου

antaea

menarinibanner

abbviebanner

elpencarestbanner

galenicacarestbanner

aidpluscarestbanner

4HEALTH_BANNER

pharmassisstbanner

ZEIN BANNER

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 ΕΛ.Ε.Φ.Ι.. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των άρθρων και των παρουσιάσεων δεν απηχεί κατ΄ανάγκη τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Φ.Ι