ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 03-10-2011

elefi

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΦΙ)
Μαιάνδρου 23, 115 28, Αθήνα
Τηλ:. 210 7211845, 7243161, Fax: 210 7229100, Web site: www.elefi.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

                                                                                    Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, έθεσε στο κέντρο των δραστηριοτήτων του το στόχο της ανάπτυξης της Φαρμακευτικής Ιατρικής στη χώρα μας, στα επίπεδα που αυτή ευρίσκεται στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Το μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι μια ΕΛΕΦΙ διευρυμένη, δραστήρια και επιστημονικά ικανή να παρεμβαίνει στις εξελίξεις.
Στα πλαίσια αυτά κινήθηκαν οι πρώτες δραστηριότητές μας για τις οποίες επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε με την επιστολή μας αυτή.

Οι προτεραιότητες λοιπόν που τέθηκαν καθώς και οι αντίστοιχες ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη ήταν οι ακόλουθες:

 1. Η προετοιμασία νέου τροποποιημένου Καταστατικού που θα δώσει στην ΕΛΕΦΙ τη δυνατότητα να εκπληρώσει τους σκοπούς της ως η μόνη Επιστημονική Εταιρία στην Ελλάδα με αντικείμενο τη Φαρμακευτική Ιατρική. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το προτεινόμενο για υιοθέτηση, προσχέδιο Καταστατικού είναι έτοιμο και έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.elefi.gr) ώστε να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση. Σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον δημόσιο διάλογο, που θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με τις ιδέες και παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά στο e-mail  president@elefi.gr
 2. Τακτοποίηση του μητρώου των τακτικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη στην προοπτική της Καταστατικής Συνέλευσης που πρόκειται να συγκληθεί εντός του Νοεμβρίου.
 3. Υιοθέτηση Τραπεζικού Λογαριασμού στην επωνυμία της ΕΛΕΦΙ. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και θα ενημερωθείτε σχετικά για τον αριθμό λογαριασμού ώστε να διευκολυνθείτε για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας.
 4. Προετοιμασία για την έκδοση τακτικής 3μηνιαίας Περιοδικής Έκδοσης.

Για την επιτυχία της προσπάθειάς μας είναι απαραίτητη η δική σας συμμετοχή με απόψεις και δράσεις στα πλαίσια της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν στη διάθεσή σας για άμεση επικοινωνία όπως και το e-mail president@elefi.gr που προαναφέρθηκε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


  Η Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας   
Κατερίνα Παπαθωμά          Νάσος Παπαδημητρίου
                    
                  

forum

Ανακοινώσεις

 • 15.05.2018

  Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
 • 21.07.2017

  Δελτίο Τύπου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 20-07-2017
 • 21.07.2017

  ELEFI Πεπραγμένα 3ου Συνεδρίου

antaea

menarinibanner

abbviebanner

elpencarestbanner

galenicacarestbanner

aidpluscarestbanner

4HEALTH_BANNER

pharmassisstbanner

ZEIN BANNER

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 ΕΛ.Ε.Φ.Ι.. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των άρθρων και των παρουσιάσεων δεν απηχεί κατ΄ανάγκη τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Φ.Ι