Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης 24-11-2011

elefi

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΦΙ)
Μαιάνδρου 23, 115 28, Αθήνα
Τηλ:. 210 7211845, 7243161, Fax: 210 7229100, Web site: www.elefi.gr


Θέμα: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Θέμα: Πρόσκληση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την οποία θα ακολουθήσει η Καταστατική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 24η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μαιάνδρου 23, Αθήνα .

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Έκτακτη καθώς και η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθούν την επόμενη Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011 την ίδια ώρα, στο Αμφιθέατρο του ΓΝΑ « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν οπωσδήποτε κατά την δεύτερη συνεδρίαση, ήτοι την  Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου λόγω της κατά κανόνα έλλειψης απαρτίας στην πρώτη.
Υπενθυμίζουμε τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού σύμφωνα με το οποίο « η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων».
Επομένως είναι απαραίτητη η παρουσία όλων τόσο για τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές, όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής.

Θέμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

 • Έγκριση Καταλόγου Μελών της ΕΛΕΦΙ


Θέμα  Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης:

 • Έγκριση της Τροποποίησης του Καταστατικού

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι συνάδελφοι, μέλη της ΕΛΕΦΙ, δικαίωμα δε ψηφοφορίας έχουν όσοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ΕΛΕΦΙ ή να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο e-mail President@elefi.gr

   Η Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Παπαθωμά                        Α. Παπαδημητρίου                  

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΦΙ)
Μαιάνδρου 23, 115 28, Αθήνα
Τηλ:. 210 7211845, 7243161, Fax: 210 7229100, Web site: www.elefi.gr


Θέμα: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Θέμα: Πρόσκληση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.


    Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την οποία θα ακολουθήσει η Καταστατική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 24η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μαιάνδρου 23, Αθήνα .
    Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Έκτακτη καθώς και η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθούν την επόμενη Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011 την ίδια ώρα, στο Αμφιθέατρο του ΓΝΑ « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

    Τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν οπωσδήποτε κατά την δεύτερη συνεδρίαση, ήτοι την  Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου λόγω της κατά κανόνα έλλειψης απαρτίας στην πρώτη.
Υπενθυμίζουμε τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού σύμφωνα με το οποίο « η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων».
Επομένως είναι απαραίτητη η παρουσία όλων τόσο για τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές, όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής.

Θέμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:
•    Έγκριση Καταλόγου Μελών της ΕΛΕΦΙ


Θέμα  Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης:
•    Έγκριση της Τροποποίησης του Καταστατικού

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι συνάδελφοι, μέλη της ΕΛΕΦΙ, δικαίωμα δε ψηφοφορίας έχουν όσοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ΕΛΕΦΙ ή να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο e-mail President@elefi.gr

   Η Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Παπαθωμά                        Α. Παπαδημητρίου                    

forum

Ανακοινώσεις

 • 15.05.2018

  Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
 • 21.07.2017

  Δελτίο Τύπου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 20-07-2017
 • 21.07.2017

  ELEFI Πεπραγμένα 3ου Συνεδρίου

antaea

menarinibanner

abbviebanner

elpencarestbanner

galenicacarestbanner

aidpluscarestbanner

4HEALTH_BANNER

pharmassisstbanner

ZEIN BANNER

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 ΕΛ.Ε.Φ.Ι.. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των άρθρων και των παρουσιάσεων δεν απηχεί κατ΄ανάγκη τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Φ.Ι