ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Αξιότιμοι κύριοι,

Το παρόν κείμενο αποτελεί θέση της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) σχετικά με τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα.

 1. ΑΡΧΕΣ
  1. Τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα καταρτίζονται από τις αναγνωρισμένες από το ΚΕΣΥ Ιατρικές-επιστημονικές Εταιρείες κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ( ν. 3697, ΦΕΚ 194/ 25/09/2008).
  2. Θα πρέπει να βασίζονται κυρίως στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες καθώς και σε Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες εφόσον αυτές στηρίζονται σε δημοσιευμένα ελληνικά επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα.
  3. Οι αναγνωρισμένες Επιστημονικές Εταιρείες αναλαμβάνουν να εκπαιδεύουν τα μέλη τους στην εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων. Παράλληλα και σε διαρκή βάση, υποστηρίζουν τους γιατρούς μέλη τους στην εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων με πληροφορίες, διευκρινήσεις, κλπ.
  4. Οι Επιστημονικές Εταιρείες αναθεωρούν το περιεχόμενο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε τακτική βάση προκειμένου να επικαιροποιούνται ως προς τις προτεινόμενες θεραπευτικές αγωγές και τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες ( Ευρωπαϊκές ή διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες).
 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  1. Χρειάζεται σαφής διάκριση μεταξύ κατευθυντήριων οδηγιών και πολιτικών περιορισμού των δαπανών υγείας.
  2. Προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση της συνταγογραφικής συμμόρφωσης εντός των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές ενδείξεων των φαρμάκων.
  3. Απαιτείται διαφάνεια, ανοιχτή διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δυνατότητα αντιρρήσεων/ενστάσεων καθώς και δευτεροβάθμια αξιολόγηση.
  4. Χρειάζεται κανονιστική πρόβλεψη (νομοθετική ρύθμιση) για τη συστηματική θεσμική προσέγγισή  και την τακτική επαναξιολόγηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
  5. Στη περίπτωση συστάσεων θεραπευτικής αγωγής εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι εμπίπτουν στην από το κανονιστικό πλαίσιο προβλεπόμενη διαδικασία είτε για εκτός ένδειξης χρήση (off label use), είτε για παρηγορητική χρήση (compassionate use).
  6. Απαιτείται πρόβλεψη εναλλακτικών θεραπειών στα πλαίσια της τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής ώστε να δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της αρμόζουσας για κάθε ασθενή θεραπείας.

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα για συνεργασία στα θέματα των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων.

Με εκτίμηση

forum

Ανακοινώσεις

 • 15.05.2018

  Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
 • 21.07.2017

  Δελτίο Τύπου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 20-07-2017
 • 21.07.2017

  ELEFI Πεπραγμένα 3ου Συνεδρίου

antaea

menarinibanner

abbviebanner

elpencarestbanner

galenicacarestbanner

aidpluscarestbanner

4HEALTH_BANNER

pharmassisstbanner

ZEIN BANNER

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 ΕΛ.Ε.Φ.Ι.. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των άρθρων και των παρουσιάσεων δεν απηχεί κατ΄ανάγκη τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Φ.Ι