Υποβολή αίτησης

header

Οδηγίες Περιλήψεων εργασιών προς ανακοίνωση ή ανάρτηση


Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις σε κείμενο word.doc,
συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος
του κέντρου της εργασίας.

Η περίληψη γράφεται σε word σε γραμματοσειρά Arial 10 pt και υποβάλλεται μέσω
της ιστοσελίδας της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. (http://elefi.gr/congresses/2nd-elefi-congress/ypovoli.html).

Ο τίτλος της εργασίας γράφεται με κεφαλαία γράμματα

Σε άλλη σειρά γράφονται, με πεζά, τα ονόματα των συγγραφέων, με
υπογραμμισμένο το όνομα του ατόμου που θα ανακοινώσει την εργασία.

Σε άλλη σειρά γράφεται, με πεζά, το κέντρο προέλευσης της εργασίας και η πόλη.
Οι συγγραφείς παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τις επίσημες ονομασίες των κέντρων.
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται
με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες).


Παράδειγμα:

Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Γ. Αγιαννίδης,1 Χ. Κωνσταντίνου2
1ΙΤ ΧΧΧΧ , Αθήνα, 2ΙΤ ΧΧΧΧ, Θεσσαλονίκη

Οι περιλήψεις είναι δομημένες ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ ....
ΥΛΙΚΟ....
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ....
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....


Τεχνικές οδηγίες για τις περιλήψεις


Αποφύγετε διαμόρφωση του κειμένου πέραν απλών παραγράφων.

Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση
μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη επιστημονική και όχι με
την εμπορική ονομασία τους.

 

Έλεγχος των εργασιών -

Eπιβεβαίωση παραλαβής - Αποδοχή εργασίας


Ο έλεγχος πληρότητας γίνεται κατά την παραλαβή των κειμένων από τη Γραμματεία
Επιστημονικής Επιτροπής (ΕΕ) του Συνεδρίου. Οι λόγοι μη αρχικής αποδοχής μιας
εργασίας από τη Γραμματεία είναι οι εξής:

Περίληψη με περισσότερες από 300 λέξεις,
Ελλιπή στοιχεία


1. Οι συγγραφείς θα λάβουν σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες επιβεβαίωση παραλαβής
της εργασίας με e-mail από τη Γραμματεία ΕΕ Συνεδρίου.

2. Στα απαντητικά e-mail θα αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης και ενδεχομένως
παρατηρήσεις της γραμματείας (π.χ. παράλειψη ονομάτων, κ.λπ.). Για το λόγο αυτό,
παρακαλούμε τα απαντητικά e-mail να ελέγχονται από τους συγγραφείς για αποφυγή
λαθών, παραλείψεων ή αποκλεισμού της περίληψης.

3. Η αξιολόγηση και κρίση των προς παρουσίαση εργασιών θα γίνει από την
Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και η έγκριση για την προφορική ή
αναρτημένη παρουσίαση (e poster) θα σταλεί στο υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας
από τη Γραμματεία του Συνεδρίου το αργότερο έως τις 10 Μαρτίου 2016.

H EE θα προκρίνει και την μορφή της παρουσίασης, προφορική ή e poster.


Υποβολή περίληψης


Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας στο
ανωτέρω link με ταυτόχρονη συμπλήρωση σε ειδικό συνοδευτικό έντυπο της θεματικής, της προτίμησης παρουσίασης & των στοιχείων του ατόμου επικοινωνίας.

Θεματικές: Κλινικές Μελέτες, Ιατρικές Υποθέσεις, Φαρμακοεπαγρύπνηση, Ιατρική
πληροφόρηση, Νέες τεχνολογίες, Ιατρική εκπαίδευση, Ιατρική Δεοντολογία,
Φαρμακοοικονομία, Real World Evidence, Ασθενοκεντρικές Δράσεις, Βασική – προκλινική έρευνα.

Προτίμηση παρουσίασης: προφορική ανακοίνωση (max 10 min) ή αναρτημένη
ανακοίνωση (e poster max size 200MB)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωτσόβολου Βασιλική, Ι. Γενναδίου 16, τηλ.: 210 7223046,
6979800093, vaso@focusonhealth.gr.

Η Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων λήγει στις 23-2-2016

 

Έντυπο υποβολής εργασίας

forum

Ανακοινώσεις

  • 15.05.2018

    Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, ζητεί για μερική απασχόληση
  • 21.07.2017

    Δελτίο Τύπου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 20-07-2017
  • 21.07.2017

    ELEFI Πεπραγμένα 3ου Συνεδρίου

antaea

menarinibanner

abbviebanner

elpencarestbanner

galenicacarestbanner

aidpluscarestbanner

4HEALTH_BANNER

pharmassisstbanner

ZEIN BANNER

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 ΕΛ.Ε.Φ.Ι.. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο των άρθρων και των παρουσιάσεων δεν απηχεί κατ΄ανάγκη τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Φ.Ι